Trường Tiểu học Tân Triều
Trường Tiểu học Bà Triệu